Rapporten

Structureel inzicht in effecten stimuleert samenwerken vanuit ‘de bedoeling’

In het veiligheidsdomein is verandering gaande. Van werken vanuit systemen en regels, wordt steeds meer gewerkt vanuit 'de bedoeling'. Oftewel: met een structureel oog op het effect dat de inzet moet bereiken. Die manier van werken is alleen realiseerbaar als alle partijen binnen het domein in verbinding staan met elkaar. De Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland en drie reclasseringsorganisaties geven hieraan gestalte in de aanpak ZSM: Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk. In dit artikel leest u hoe zij vanuit ‘de bedoeling’ samenwerken in de bestrijding van veelvoorkomende criminaliteit.

Van geketende netwerken naar genetwerkte ketens

Door het benutten van het potentieel van de individuele medewerker, dat door de digitalisering van de maatschappij is toegenomen, zullen de prestaties binnen de strafrechtketen verbeteren. Organisatiegrenzen kunnen worden doorbroken door in te zetten op de informele netwerken die medewerkers binnen en buiten de organisatie onderhouden.

Informatie moet stromen! De digitale transformatie van de jeugdstrafrechtketen

Digitalisering van informatie is niet voldoende om de jeugdstrafrechtketen te veranderen. Er zal ook overeenstemming moeten komen over wie welke gegevens moet ontvangen om zijn of haar werk goed te kunnen doen.