Rapporten

Van cybersheriff tot regionale kunstmatige intelligentie

Digitalisering is een motor van economische groei, maar ook een bron van bedreigingen. Geen wonder dat digitale weerbaarheid hoog op de agenda staat. Pas als we ons tegen de bedreigingen weten te wapenen, kunnen we de kansen van digitalisering echt benutten. Volgens de auteur van dit artikel kan die weerbaarheid niet van bovenaf worden georganiseerd. Hij bepleit een decentrale aanpak; decentralisatie van de autoriteit om invulling te geven aan digitale weerbaarheid. En niet zo maar decentralisatie naar een lagere overheid. De autoriteit moet bij de burger komen te liggen. Zodat deze in staat wordt gesteld om zijn eigen digitale weerbaarheid, die van anderen en die van de maatschappij als geheel te helpen vorm te geven. Hoe geef je die decentrale digitale weerbaarheid dan vorm? Het toverwoord is ‘burgerparticipatie’. De auteur geeft drie concrete suggesties voor hoe dat zou kunnen. Het resultaat, in alle gevallen: door onze digitale weerbaarheid decentraal te organiseren, bij de burger, versterken we uiteindelijk de hele keten.