Rapporten

Hoe Internet of Things de veiligheid binnen de vervoersector kan vergroten

Het Internet of Things (IoT) bestaat uit sensoren, gekoppeld aan objecten, die informatie en meldingen over zichzelf versturen. In dit artikel leggen de auteurs uit hoe het potentieel van IoT kan worden benut om de vervoerssector efficiënter en veiliger te maken, met name het vervoer over spoor. Waar ligt precies de winst en welke randvoorwaarden zijn nodig om de vervoerssector met IoT een nieuwe impuls te geven?

Is Big Brother de nieuwe toekomst?

‘Privacy is een mensenrecht, maar veiligheid is een randvoorwaarde om daarvan te kunnen genieten.’ Zo sprak oud-minister Plasterk tijdens een toespraak in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Het zijn woorden die uitspreken hoe belangrijk het is om beide factoren een plek te geven in het Nederlandse veiligheidsbeleid – zonder de balans naar een van beide kanten te laten doorslaan. Dat geldt zeker ook in het digitale domein. De technologische ontwikkelingen zijn momenteel nauwelijks bij te benen. Het potentieel van deze ontwikkelingen als bewakers van onze veiligheid is enorm, maar ze vormen tegelijkertijd een bedreiging voor onze privacy. De wetgever is daarom bezig met een flinke inhaalslag, om de balans te herstellen. Dit artikel bespreekt de huidige stand van technologie en wetgeving en werpt alvast een blik vooruit op wat ons de komende jaren te wachten staat. Over de conclusie kunnen we nu alvast iets zeggen: Als we scherp blijven, heeft Big Brother niet de toekomst.

Face off! Waar de inzet van biometrie voor efficiënte toepassingen bijdraagt aan de staatsveiligheid

De diverse terroristische aanslagen van de laatste jaren leggen flinke druk op grensbeveiliging. Meer dan ooit is het zaak dat kwaadwillenden aan de grens worden geïdentificeerd en tegengehouden. Biometrische technologie is daarbij een cruciaal hulpmiddel, dat op steeds meer plekken (bijvoorbeeld op Schiphol) wordt ingezet. Naast die noodzakelijke rol in beveiliging, biedt biometrie ook kansen om het screeningsproces voor reizigers te versnellen. Voornaamste uitdaging bij dit alles: hoe zorg je ervoor dat de privacy van de burger niet in het gedrang komt? Dit artikel gaat dieper in op de complexe vraagstukken rond biometrie.

Meer rendement uit cocreatie met burgers en bedrijven: een Digital Capabilities Center

De politie is sinds jaar en dag bezig met de inzet van nieuwe inzichten en technologieën om burgerparticipatie vorm te geven.

Beter samenwerken door middel van blockchain-technologie

‘Blockchain’ is echt een begrip van deze tijd, dat voor veel mensen vooral bekend is vanwege de connectie met de Bitcoin-hype. Toch doet die connotatie de technologie (zwaar) tekort. Blockchain heeft – zeker voor het veiligheidsdomein – heel veel waardevolle toepassingen. De overheid onderkent dat. Toch blijven veel blockchain-initiatieven steken in de testfase. Dat is zonde, want er liggen veel kansen voor het oprapen. Denk aan het stimuleren van transparante, veilige, eenduidige informatiedeling, het vergemakkelijken van samenwerking tussen verschillende instanties en het bewaken van de integriteit en authenticiteit van gegevens. De auteurs gaan in dit artikel dieper in op de vele toepassingen en benadrukt het belang van betere inbedding van de blockchain in het publieke veiligheidsdomein.