Rapporten

Meer misdaden oplossen met minder politiemensen

Als je meer misdaad wilt oplossen zorg je voor meer blauw op straat. Dat was altijd de voor de hand liggende oplossing bij stijgende criminaliteit. Maar wat doe je als er geen nieuwe politiemensen zijn te vinden? Wat dat is de realiteit; Nederland vergrijst, en het groeiende gat kan niet langer worden opgevuld. Het gebrek aan capaciteit speelt ons ook nu al parten. Doordat de pakkans afneemt, neemt de criminaliteit toe – en het vertrouwen van de burger juist af. Dit artikel presenteert drie manieren om de slagkracht van de politie bij afnemend aanbod van personeel toch op peil te houden: Informatiegestuurd Optreden (IGO), Snelkookpan Omgeving Politie (SOP) en Digitale Triage. IGO zet data in om het primaire proces beter te laten verlopen; de organisatie kan dan onder meer sneller reageren en beter sturen op resultaten. De SOP is erop gericht de politie beter te laten samenwerken, met kleine teams en ondersteuning van analisten en ontwikkelaars. Digitale triage, ten slotte, helpt de politie kwesties te prioriteren en digitale middelen in te zetten bij de afhandeling. De politie kan zich zo beter richten op de meest urgente zaken en alle vragen worden toch adequaat afgehandeld. Op deze manier ontstaat een efficiëntere, effectievere politiemacht die in staat is meer misdaden op te lossen, met minder mensen.