Rapporten

Versterken van de strafrechtketen? Regisseer de ruimte voor resultaat!

Het realiseren van betere prestaties in de strafrechtketen vereist van het ministerie van Justitie om de gulden middenweg te vinden tussen regie voeren en het geven van ruimte.

De keten voorbij

Wat nodig is in de strijd tegen cybercriminaliteit, is een overheid die bestaat uit - in netwerken opererende - organisaties die zichzelf permanent verbeteren en zich soepel kunnen aanpassen aan de steeds veranderende eisen uit maatschappij en politiek.

Bepaal, plan en volg het ritme in de keten

De organisaties in de strafrechtketen kennen een seriële afhankelijkheid: wat de producten zijn van de één, is de instroom voor de ander. In de private sector is vraagplanning een veel gebruikt begrip: het voorspellen van de vraag maakt dat een organisatie kan anticiperen op de toekomstige marktvraag, in plaats van te reageren.