Rapporten

Interactie en informatie als vliegwiel voor vertrouwen van slachtoffers in de strafrechtketen

Interactie, informatie en laagdrempeligheid zijn van belang voor het vertrouwen van slachtoffers in de strafrechtketen. Zij hebben het recht geïnformeerd te worden over het verloop van het strafproces en het detentieverloop van verdachten c.q. veroordeelden. De informatieverstrekking dient tijdig, accuraat en relevant te zijn. In de praktijk blijkt echter dat deze terugkoppeling vrijwel nergens consequent wordt uitgevoerd, laat staan dat interactie tussen organisatie en slachtoffer stelselmatig wordt uitgevoerd. De auteurs van dit artikel geven aan wat er kan worden gedaan om informatie van alle ketenpartners te bundelen. Het Slachtoffer Informatie Portaal, dat onlangs in werking is gesteld, is een belangrijke stap maar niet genoeg.