Rapporten

Nederland digitaal veilig: internationale samenwerking als voorbeeld

Beveiligen tegen cybercriminaliteit kun je niet alleen. Dat geldt voor personen, voor organisaties en zelfs voor landen. Pas als je samenwerkt met betrokken partijen in binnen- en buitenland, kun je echt werk maken van digitale veiligheid. De auteurs schreven dit artikel vanuit die gedachte.Zo bepleiten ze – net als de Nederlandse regering overigens - een innige samenwerking tussen CSIRT’s – Computer Security Incident Response Teams. Daarbij moet geen onderscheid gemaakt worden tussen CSIRT’s in de private en publieke sector. Uiteindelijk streven we allemaal hetzelfde doel na. Vanuit die samenwerking kan een andere randvoorwaarde voor digitale veiligheid worden vormgegeven: informatiedeling. De onderlinge verschillen tussen CSIRT’s in binnen- en buitenland zijn uiteraard levensgroot. Daarom is het ook zo belangrijk dat er een verbindende factor is. Die factor is vertrouwen. In dit artikel leest u hoe digitale veiligheid vanuit deze principes gestalte kan krijgen.

Voorkom digitale inbraak met een Security Operations Center

Een Security Operations Center (SOC) maakt veilige digitale dienstverlening mogelijk met de juiste inrichting van organisatie, processen, informatie en technologie. Het zorgt ervoor dat digitale aanvallen vroegtijdig worden gesignaleerd en zoveel mogelijk worden voorkomen. Hoe richt u zo’n SOC in?

Veerkracht bij uitval van digitale dienstverlening

Is uw organisatie in staat om te herstellen bij storingen en uitval? Want vroeg of laat krijg u ermee te maken. Om de hinder voor klanten en het eigen bedrijfsproces te minimaliseren, verschuift het accent van de veiligheidsmaatregelen van weerbaarheid naar veerkrachtig (‘resilient’) optreden.

Synergievoordelen bij digitale samenwerking op het gebied van secure operations

Steeds meer overheidsorganisaties zijn op zoek naar een kostenefficiënte manier om hun security monitoring in te richten. Bij organisaties stijgt de behoefte naar oplossingen om continu de systemen en de infrastructuur in de gaten te houden, het zogenaamde monitoring en response. Eén manier is digitale samenwerking. Op deze manier kan er snel worden ingegrepen wanneer er daadwerkelijk iets gebeurt.