Rapporten

Nieuwe tijden vragen om vernieuwende veiligheidsorganisaties

De snel veranderende samenleving brengt flinke uitdagingen met zich mee binnen het veiligheidsdomein. Die uitdagingen worden doorgaans tegemoet getreden vanuit een technische invalshoek: slimmer omgaan met data, betere inzet van nieuwe hulpmiddelen en het creëren van meer verbinding tussen organisaties met burgers. Daarmee wordt volgens de auteurs van dit artikel te vaak voorbij gegaan aan een andere noodzakelijke verandering: de manier waarop activiteiten rondom veiligheid zijn georganiseerd. Toch zijn er voorbeelden van organisaties die nieuwe manieren van werken ontwikkelen die beter inspelen op de veranderende veiligheidskwesties van een veranderende maatschappij. In dit artikel lees je er meer over dit "Vernieuwend Werken".

Vernieuwen met echte impact

De criminaliteit innoveert. Dankzij technologische ontwikkelingen is ze steeds minder zichtbaar en tastbaar, maar ook steeds meer ontwrichtend. Het veiligheidsdomein innoveert mee, werkt aan nieuwe werkwijzen, methoden en toepassingen. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot, zoals de auteurs van dit artikel signaleren. Het probleem, zo betogen ze, is dat innovatie te vaak is gericht op het oplossen van specifieke knelpunten en problemen. Op korte termijn en op het niveau van individuele processen wordt zo wel resultaat geboekt, maar het lange-termijneffect voor het overall ecosysteem is nauwelijks geborgd. Innovatie moet daarom worden aangevlogen in samenwerking met alle betrokken partijen en toewerken naar een gemeenschappelijk gedragen effect. Hoe dat in zijn werk kan gaan, lees je in dit artikel.

Fysieke en digitale beveiliging: niet langer aparte werelden!

Fysieke en digitale beveiliging worden tot op de dag van vandaag beschouwd als twee onafhankelijke domein. Criminelen maken dat onderscheid niet meer. Integendeel. Ze maken dankbaar gebruik van de kwetsbaarheden en blinde vlekken die zijn ontstaan doordat het ene domein zich geen rekenschap geeft van het andere. We zien dan ook vaak dat gecombineerde aanvallen worden uitgevoerd op beide domeinen, of de zwakste schakel wordt aangevallen om het geheel te saboteren. Organisaties lopen hierdoor grote beveiligingsrisico’s. Het is daarom van essentieel belang om een holistische, geïntegreerde beveiligingsaanpak te kiezen. In dit artikel lees je hoe dat er in de praktijk uit kan zien.