Rapporten

Versterking veiligheid door afgestemde digitale transformatiestrategie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de ambitie dat de strafrechtketen uiteindelijk geheel digitaal gaat werken om zo strafzaken sneller en beter te kunnen afwikkelen. Deze ambitie sluit mooi aan bij de doelstelling van het ministerie voor een veiligere samenleving en meer aandacht voor het slachtoffer.

Samen stap voor stap naar digitale dienstverlening bij de rechtspraak

Ook binnen de rechtspraak is men bezig met de transformatie naar een digitale werkwijze. Het daadkrachtige programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) gaat verder dan alleen IT. In drie fasen (Focus, Inrichten, Verandering) worden alle autonome organisaties, inclusief mensen, processen en IT in lijn en op orde gebracht. Draagvlak blijkt daarbij essentieel.