Rapporten

De industrie zorgt voor een veiligere omgeving

Er is van oudsher een natuurlijke spanning tussen de chemische industrie en de veiligheid in de omgeving van bedrijven in deze sector. Ervaring leert dat als het mis gaat, het ook meteen goed mis kan gaan. De overheid heeft op dit punt een controlerende en toezichthoudende rol. In dit artikel laten de auteurs naast trends en een duidelijke visie op omgevingsveiligheid ook zien met welke bijdragen de industrie zelf zou moeten komen. Er zijn bedrijven die het goede voorbeeld geven.