Rapporten

Bepaal, plan en volg het ritme in de keten

De organisaties in de strafrechtketen kennen een seriële afhankelijkheid: wat de producten zijn van de één, is de instroom voor de ander. In de private sector is vraagplanning een veel gebruikt begrip: het voorspellen van de vraag maakt dat een organisatie kan anticiperen op de toekomstige marktvraag, in plaats van te reageren.