Rapporten

Netcentrisch toezicht: het toezicht van de toekomst

Falend overheidstoezicht vraagt om een andere aanpak met aandacht voor betere informatie. Een netcentrische werkwijze en drie digitale trends maken dit mogelijk. Om incidenten of fraudevormen vroegtijdig te detecteren moet per inspectiedomein worden bepaald of en wanneer het netcentrisch toezicht toegepast kan worden.