Rapporten

Burgerparticipatie in online opsporing

De mogelijkheden en toepassing van OSINT (Open Source Intelligence) neemt de laatste tijd een hoge vlucht. Denk aan het werk van een collectief als Bellingcat in het MH17-dossier. Zij zijn een goed voorbeeld van hoe burgers, op basis van in principe voor iedereen beschikbare informatie, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het werk van opsporingsinstanties. Het principe van OSINT is niet nieuw. Het is eigenlijk een digitale variant van de traditionele onderzoeksjournalistiek. Anders dan vroeger is het, dankzij de explosie van op internet beschikbare informatie, de opkomst van online communities en samenwerkingssoftware voor iedereen mogelijk geworden om vanuit de huiskamer aan dergelijke onderzoeken bij te dragen. Dat maakt het ook tot een bron van onschatbare waarde voor reguliere opsporingsdiensten. In dit artikel bespreekt de auteur hoe zij er optimaal gebruik van kunnen maken - zonder daarbij de veiligheid van burgers in de waagschaal te stellen en zonder dat hun privacy in het gedrang komt.