Rapporten

Een innovatie-aanpak: veel meer dan alleen een speeltuin

Om veiligheidsrisico’s nu en straks het hoofd te kunnen bieden, is innovatie van cruciaal belang. Niet verwonderlijk dus dat het thema innovatie als een rode draad door Trends in Veiligheid 2019 loopt. De auteurs van dit artikel signaleren dat in de publieke veiligheidssector weliswaar genoeg parels van innovativiteit te vinden zijn, maar dat het ontbreekt aan een structurele aanpak. Innovatie heeft vaak een incidenteel karakter. Om daar verandering in te brengen, moet de organisatie als geheel een omslag maken. Er is een organisatiestructuur nodig die een professionele aanpak van innovatie mogelijk maakt, met een cultuur waarin geen angst bestaat voor verandering en waarin ook de waarde wordt ingezien van mislukkingen. Aan de hand van een aantal voorbeelden laten de auteurs van dit artikel zien hoe je zo’n innovatieve omgeving realiseert.