Rapporten

Open data en privacy

Het openstellen van overheidsdata door overheden aan burgers en bedrijven biedt mogelijkheden voor waardetoevoeging, risicoreductie en grote betrokkenheid. Maar dan moet dat wel goed én veilig gebeuren. Privacy-risico’s moeten centraal staan. In dit artikel leggen de auteurs uit wat daarbij komt kijken.

Open Data in het Veiligheidsdomein: de lange adem

Dankzij de nieuwe technologie is er meer informatie beschikbaar dan ooit. Ook in het publieke domein. De overheid is al jaren pleitbezorger van het idee dat die informatie beschikbaar gesteld moet worden aan het publiek. Dat ideaal van ‘open data’ staat voorlopig echter in schril contrast tot de realiteit. De rijkdom aan informatie blijft grotendeels voorbehouden aan enkele organisaties. Jammer, want die informatie en zeker die van de overheid, kan van grote waarde zijn. In dit artikel wordt ingezoomd op de casus van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het toont aan dat VenJ internationaal gezien achterblijft bij het beschikbaar stellen van open data, maar ook dat het zich bij die situatie niet hoeft neer te leggen. Er zijn kansen genoeg om de belofte van open data in te lossen.