Rapporten

De menigte onder (online) controle!

Menigten organiseren zich steeds vaker online, om daarna fysiek bij elkaar te komen. In de bestuurlijke en organisatorische sturing dient hierop te worden geanticipeerd en een combinatie te worden gemaakt van fysieke en online crowd control. Uitdaging zit in de samenhang tussen online en fysieke maatregelen.