Rapporten

Versterking veiligheid door afgestemde digitale transformatiestrategie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de ambitie dat de strafrechtketen uiteindelijk geheel digitaal gaat werken om zo strafzaken sneller en beter te kunnen afwikkelen. Deze ambitie sluit mooi aan bij de doelstelling van het ministerie voor een veiligere samenleving en meer aandacht voor het slachtoffer.

Elektronisch ondertekenen: een kleine stap in techniek, een grote sprong voor de strafrechtketen

In de strafrechtketen was het tot voor kort heel normaal – of zelfs de norm – om documenten met de pen te ondertekenen. Sinds een paar jaar komt daar langzaam verandering in. Dat is niet heel opzienbarend, zou je denken, maar de gevolgen zijn groot. Het proces wordt bijvoorbeeld een stuk efficiënter. Elektronisch ondertekenen gaat nou eenmaal een stuk sneller dan een document uitprinten, aan de juiste persoon geven, zorgen dat deze het ondertekent, inscannen en doorsturen naar het volgende station in de keten. Elektronische ondertekening biedt bovendien een basis voor verdere innovatie in de strafrechtketen. Een volledig papierloos proces bijvoorbeeld, waarbij dossiers louter nog digitaal bestaan. Maar die omslag is niet zomaar gemaakt! Want hoe bewaak je het authenticatieproces? En hoe bewerkstellig je een mentaliteitsverandering, zodat betrokkenen elektronische ondertekening ook echt accepteren? Je leest er alles over in dit artikel.