Rapporten

Kennis en kansen van artificial intelligence in het veiligheidsdomein

Het publieke debat over AI wordt gevoerd door twee tegenpolen. Enerzijds is technologie als AI noodzakelijk om de samenleving veiliger te maken. Anderzijds heerst de angst dat AI onze vrijheid en veiligheid beperkt. De werkelijkheid is complexer. De weerzin tegen AI is deels terecht. Ze is echter ook geboren uit angst voor het onbekende. Volgens de auteurs van dit artikel is er daarom een brede maatschappelijke discussie nodig, over de rol die AI in onze samenleving moet spelen. De auteurs van dit artikel concluderen dat de toepassing van AI vooruitloopt op die discussie. Dat geldt ook voor de technologische kaders waarbinnen het moet opereren; die zijn onvoldoende ontwikkeld. Ten slotte valt er ook nog veel te verbeteren aan de skills van mensen die ermee moeten werken. Door AI op al deze fronten goed in te bedden, kunnen we straks echt profiteren van de grote voordelen – met behoud van veiligheid en maatschappelijk draagvlak.