Rapporten

Menselijke beïnvloeding is kinderlijk eenvoudig: wapen je tegen social engineering!

Social Engineering is de aanvalstechniek waarbij misbruik wordt gemaakt van menselijke eigenschappen om vertrouwelijke informatie te verkrijgen of iemand te verleiden een bepaalde handeling te laten verrichten. In dit artikel wordt de psychologie achter Social Engineering toegelicht, wordt geschetst welke technologische middelen cybercriminelen anno 2016 gebruiken en laten de auteurs zien hoe men zichzelf en de eigen organisatie hiertegen kan wapenen.