Rapporten

Internet of Safety and Security Things. Mens versus machine?

Het Internet of Things heeft een groot potentieel als het gaat om veiligheid. Apparaten en sensoren binnen een IoT-netwerk kunnen samenwerken om situaties en gedrag te analyseren, incidenten te signaleren en duiden en automatisch de juiste response in te zetten. Deze specifieke vorm van IoT noemen we Internet of Safety and Security Things. Het is een ontwikkeling die de rol van de mens in beveiliging onherroepelijk verandert. Maar wordt die mens ook overbodig? Deze en andere vragen worden in dit artikel beantwoord.

Meldkamer van de toekomst is live

Voor een omgeving waarin elke seconde telt en waarin goede informatie het verschil kan betekenen tussen leven en dood, heeft de traditionele meldkamer eigenlijk weinig effectieve tools ter beschikking. Daardoor verstrijkt vaak veel tijd tussen hulpvraag en hulpverlening. De meldkamer van de toekomst is echter volop in ontwikkeling. En we hoeven daarbij niet te wachten op innovaties. De technologie is al voorhanden. Ontwikkelingen als drones, GPS en het Internet of Things vormen een waardevolle bron van informatie. Het is al mogelijk om toegang te vragen en krijgen tot de camera van de mobiele telefoon van de melder, om de situatie ter plekke snel en goed in te kunnen schatten. Het geheim van de meldkamer van morgen ligt in een effectieve combinatie van dit soort middelen. Waarbij we natuurlijk verantwoord moeten omspringen met de verzamelde gegevens en het vertrouwen van de burger.

Stabiliteit en chaos gevraagd

De kaders van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) staan. De organisatie is opgetuigd, de innovatieprogramma’s zijn opgestart en de governance is geregeld. Een heuglijk feit, maar het echte werk moet nog beginnen: de technische realisatie van de ‘meldkamer van de toekomst’. In de meldkamer van de toekomst komt alles wat aan digitalisering raakt samen. Van de toename van sensoren, tot de beschikbaarheid van steeds meer data, steeds slimmere AI en steeds geavanceerdere beeldtechnologie. En, niet te vergeten, de manieren waarop al die technologie de burgers in staat stelt om betrokken te zijn bij het bewaken en verbeteren van hun eigen veiligheid. Tegelijkertijd moet het besef dat technologische ontwikkeling nooit stilstaat er een plek krijgen – en dat de technologie nooit een doel op zich kan zijn. Alleen zo ontstaat een open, adaptief en constante innoverend systeem vormen van samenwerkende burgers, hulpverleners, organisaties en de slimme technologie van vandaag en morgen. Het resultaat is een meldkamersysteem dat nu en in de toekomst klaarstaat om burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee, gemeenten en politie beter te faciliteren bij hulpverlening, communicatie en bestrijding van crises en rampen. Dit artikel laat zien hoe je concreet invulling kunt geven aan deze complexe opgave.