Rapporten

Naar één landelijke meldkamerorganisatie door digitale ketensamenwerking

In oktober 2013 is een transitieakkoord getekend om van 22 meldkamers naar 1 landelijke meldkamerorganisatie te gaan. Deze ontwikkeling vormt een buitengewoon complexe digitale transformatie voor het veiligheidsdomein. Om de landelijke meldkamerorganisatie succesvol te ontwikkelen is een strategie nodig waarin verschillende belangen worden (h)erkend.