Rapporten

Van rigiditeit naar flexibiliteit in ketensamenwerking

Ketensamenwerkingsvormen tussen organisaties worden in positieve zin beïnvloed door gebruik te maken van een gezamenlijke cloud. Door gebruik te maken van de cloud kunnen organisaties met verschillende eigen informatiesystemen samenwerken, communiceren en realtime informatie delen.

Ketensamenwerking: een goede voorbereiding is het halve werk

Ketensamenwerking is al jaren een belangrijke trend. Maar ketenprojecten vragen om een bijzondere aanpak: Een interactieve dialoog helpt om oplossingskaders te ontwerpen. Daarnaast is het aan te raden om vooraf gedeelde kaders en regels vast te stellen. Ten slotte stelt een ketensamenwerking verscherpte eisen aan projectbeheersing en aan de voorbereidingsfase.

Van geketende netwerken naar genetwerkte ketens

Door het benutten van het potentieel van de individuele medewerker, dat door de digitalisering van de maatschappij is toegenomen, zullen de prestaties binnen de strafrechtketen verbeteren. Organisatiegrenzen kunnen worden doorbroken door in te zetten op de informele netwerken die medewerkers binnen en buiten de organisatie onderhouden.