Rapporten

Van rigiditeit naar flexibiliteit in ketensamenwerking

Ketensamenwerkingsvormen tussen organisaties worden in positieve zin beïnvloed door gebruik te maken van een gezamenlijke cloud. Door gebruik te maken van de cloud kunnen organisaties met verschillende eigen informatiesystemen samenwerken, communiceren en realtime informatie delen.

Bepaal, plan en volg het ritme in de keten

De organisaties in de strafrechtketen kennen een seriële afhankelijkheid: wat de producten zijn van de één, is de instroom voor de ander. In de private sector is vraagplanning een veel gebruikt begrip: het voorspellen van de vraag maakt dat een organisatie kan anticiperen op de toekomstige marktvraag, in plaats van te reageren.