Rapporten

Digitale dienstverlening biedt nieuwe mogelijkheden voor opsporing

Digitalisering biedt kansen voor burgers om een bijdrage te leveren aan opsporing. Het publiek reageert op oproepen van de politie maar neemt ook steeds meer zelf initiatief. Hoe dient het veiligheidsdomein om te gaan met deze initiatieven? Een viertal organiseerprincipes is essentieel.

Versterking veiligheid door afgestemde digitale transformatiestrategie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de ambitie dat de strafrechtketen uiteindelijk geheel digitaal gaat werken om zo strafzaken sneller en beter te kunnen afwikkelen. Deze ambitie sluit mooi aan bij de doelstelling van het ministerie voor een veiligere samenleving en meer aandacht voor het slachtoffer.

Digitalisering maakt casusbehandeling op maat mogelijk bij multiprobleem-gezinnen

Persoonsgerichte aanpak van complexe problematiek bij jeugdigen vereist nauwe afstemming tussen ketenpartners in justitie, zorg en lokale overheden. Digitalisering maakt dit mogelijk, zoals met GCOS (Geintegreerd Casusoverleg Ondersteunend Systeem) bij de behandeling van complexe casussen in veiligheidshuizen. Is GCOS ook inzetbaar bij de nieuwe regierol van gemeenten in het sociale domein?

De keten voorbij

Wat nodig is in de strijd tegen cybercriminaliteit, is een overheid die bestaat uit - in netwerken opererende - organisaties die zichzelf permanent verbeteren en zich soepel kunnen aanpassen aan de steeds veranderende eisen uit maatschappij en politiek.