Rapporten

Internet of Safety and Security Things. Mens versus machine?

Het Internet of Things heeft een groot potentieel als het gaat om veiligheid. Apparaten en sensoren binnen een IoT-netwerk kunnen samenwerken om situaties en gedrag te analyseren, incidenten te signaleren en duiden en automatisch de juiste response in te zetten. Deze specifieke vorm van IoT noemen we Internet of Safety and Security Things. Het is een ontwikkeling die de rol van de mens in beveiliging onherroepelijk verandert. Maar wordt die mens ook overbodig? Deze en andere vragen worden in dit artikel beantwoord.

Mind the Gap!

ICT wordt steeds complexer en dringt steeds verder door in onze samenleving. De invloed ervan op onze veiligheid - cyber security – groeit navenant. Dat gaat goed, zolang onze digitale weerbaarheid gelijke tred weet te houden met de digitale dreigingen. Wat blijkt echter: die weerbaarheid blijft achter. Dit artikel gaat in op een cruciale vraag: welke mogelijkheden heeft de samenleving om de groeiende gap tussen dreiging en weerbaarheid het hoofd te bieden? Volgens de auteurs moet het onderwerp cybersecurity een vaste plek krijgen op de agenda in elke board room. Daar moet voldoende kennis worden vergaard en daar moet het begrip ontstaan dat digitale veiligheid bij elke innovatie vanaf de beginstadia een cruciale overweging moet zijn. Security by design, kortom. Zo krijgen burgers en bedrijven producten die in grotere mate inherent veilig zijn. Is daarmee de gap gedicht? Nee. Maar het is een noodzakelijk begin.

Hoe Internet of Things de veiligheid binnen de vervoersector kan vergroten

Het Internet of Things (IoT) bestaat uit sensoren, gekoppeld aan objecten, die informatie en meldingen over zichzelf versturen. In dit artikel leggen de auteurs uit hoe het potentieel van IoT kan worden benut om de vervoerssector efficiënter en veiliger te maken, met name het vervoer over spoor. Waar ligt precies de winst en welke randvoorwaarden zijn nodig om de vervoerssector met IoT een nieuwe impuls te geven?

Sensing in de verbonden samenleving – Drie kansen voor de openbare veiligheid

Dankzij ontwikkelingen als het Internet of Things zijn alledaagse objecten 'smart' geworden. Ze zijn uitgerust met sensoren die de omgeving analyseren en kunnen met andere objecten communiceren. De sensoren verzamelen bij dit ‘sensing’ enorme hoeveelheden data (Big Data) die gebruikt kunnen worden om, via analytics, de gebruikerservaring te verbeteren. Bovendien maakt zo’n netwerk van sensoren het mogelijk om de openbare veiligheid te bevorderen. Dat laatste aspect wordt in dit artikel besproken aan de hand van drie toepassingen, waarbij ook de gevoeligheden op het gebied van privacy en security de revue passeren.

Toegang tot miljarden apparaten: Een nieuw risico!

Zoals elders in het rapport gememoreerd is cyberoorlog een steeds reëlere dreiging. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat onze overheid en bedrijven onvoldoende zijn voorbereid op zo’n oorlog. Die zorg is terecht. Nu onze samenleving dankzij het Internet of Things steeds verder verknoopt raakt, kan een cyberaanval snel om zich heen grijpen in een netwerk van miljarden met elkaar verbonden apparaten. Tijd voor een strategie op cybersecurity voor apparaten dus? Lees er meer over in dit artikel.