Rapporten

Hoe nepnieuws een dubbele dreiging vormt

Iedereen heeft het erover: nepnieuws. Toch is het geen nieuw verschijnsel. Dictaturen varen al eeuwen wel bij de verspreiding van propaganda en desinformatie. Wat wel nieuw is, is de levensgevaarlijke mix van nepnieuws, internet en sociale media. Die uit zich in steeds geraffineerdere vormen, die moeilijk te detecteren zijn en zich bovendien razendsnel verspreiden. De dreiging van nepnieuws voor onze nationale veiligheid is intussen een dubbele. Het bedreigt de belangen van onze staat en het dreigt de samenleving te ontwrichten. Hoog tijd dus voor gepaste maatregelen. Maar hoe voorkom je dat de bestrijding van nepnieuws uitmondt in censuur? Dat het middel erger blijkt dan de kwaal? Dit artikel gaat dieper in op de verschijningsvormen van nepnieuws en de urgentie van bestrijding ervan – met behoud van onze democratische verworvenheden.