Rapporten

Nederland digitaal veilig: internationale samenwerking als voorbeeld

Beveiligen tegen cybercriminaliteit kun je niet alleen. Dat geldt voor personen, voor organisaties en zelfs voor landen. Pas als je samenwerkt met betrokken partijen in binnen- en buitenland, kun je echt werk maken van digitale veiligheid. De auteurs schreven dit artikel vanuit die gedachte.Zo bepleiten ze – net als de Nederlandse regering overigens - een innige samenwerking tussen CSIRT’s – Computer Security Incident Response Teams. Daarbij moet geen onderscheid gemaakt worden tussen CSIRT’s in de private en publieke sector. Uiteindelijk streven we allemaal hetzelfde doel na. Vanuit die samenwerking kan een andere randvoorwaarde voor digitale veiligheid worden vormgegeven: informatiedeling. De onderlinge verschillen tussen CSIRT’s in binnen- en buitenland zijn uiteraard levensgroot. Daarom is het ook zo belangrijk dat er een verbindende factor is. Die factor is vertrouwen. In dit artikel leest u hoe digitale veiligheid vanuit deze principes gestalte kan krijgen.

Anti-witwasbeleid: think big, act small

Criminelen zijn de motor van innovatie en internationale samenwerking in het veiligheidsdomein. Zij zorgen voor de noodzaak om beter samen te werken aan vrede en veiligheid. Nationale opsporing van witwassen is beperkend in alle dimensies. Internationale criminaliteit vraagt daarom om internationale opsporing.