Rapporten

Een programmatische netwerkaanpak binnen het veiligheidsdomein

Maar liefst 18% van de Nederlanders heeft weinig vertrouwen in de samenwerking tussen het Rijk, de gemeenten en het bedrijfsleven bij onveilige situaties, 55% is daarover neutraal. Netwerksamenwerking is essentieel voor een effectief veiligheidsdomein. Het realiseren van deze effectiviteit vraagt om een programmatisch aanpak in zes stappen, gericht op effect en gezamenlijkheid.