Rapporten

2019: Slimmer samenwerken aan een veiliger Nederland

Succesvol innoveren in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.
Dit jaar is het thema: “Slimmer samenwerken aan een veiliger Nederland”. Innovatie is duidelijk meer dan een buzzword in het veiligheidsdomein: veel betrokkenen zijn aan de slag om hun belangrijkste opdracht op een vernieuwende manier aan te pakken. Dat is cruciaal, want de bad actors zitten niet stil. Dankzij nieuwe technologie vinden criminelen steeds weer nieuwe manieren om te ontwrichten, op te ruien en digitale en fysieke veiligheidslinies te doorbreken.

Hoe start je een innovatie? Met een aansprekend verhaal!

Iedereen is het erover eens dat het veiligheidsdomein niet kan zonder innovatie. Tegelijkertijd is ‘innovatie’ een nogal ongrijpbaar begrip. Hoe structureer je heten hoe haal je tegelijkertijd het maximale uit de beschikbare creativiteit en bied je ruimte aan out-of-the-box-denken? Volgens de auteurs van dit artikel is het antwoord hierop een raamwerk, dat bouwstenen aanreikt voor de zoektocht naar creatieve, innovatieve oplossingen. De bouwstenen omschrijven elk een ontwerpprincipe of trend, die je kunt toepassen op de situatie, wensen en mogelijkheden van de organisatie. Het resultaat is een innovatieverhaal, dat de basis vormt voor concrete, innovatieve oplossingen. In dit artikel lees je alles over hoe TechnoVision – want zo heet het – in de praktijk werkt

Een innovatie-aanpak: veel meer dan alleen een speeltuin

Om veiligheidsrisico’s nu en straks het hoofd te kunnen bieden, is innovatie van cruciaal belang. Niet verwonderlijk dus dat het thema innovatie als een rode draad door Trends in Veiligheid 2019 loopt. De auteurs van dit artikel signaleren dat in de publieke veiligheidssector weliswaar genoeg parels van innovativiteit te vinden zijn, maar dat het ontbreekt aan een structurele aanpak. Innovatie heeft vaak een incidenteel karakter. Om daar verandering in te brengen, moet de organisatie als geheel een omslag maken. Er is een organisatiestructuur nodig die een professionele aanpak van innovatie mogelijk maakt, met een cultuur waarin geen angst bestaat voor verandering en waarin ook de waarde wordt ingezien van mislukkingen. Aan de hand van een aantal voorbeelden laten de auteurs van dit artikel zien hoe je zo’n innovatieve omgeving realiseert.

Vernieuwen met echte impact

De criminaliteit innoveert. Dankzij technologische ontwikkelingen is ze steeds minder zichtbaar en tastbaar, maar ook steeds meer ontwrichtend. Het veiligheidsdomein innoveert mee, werkt aan nieuwe werkwijzen, methoden en toepassingen. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot, zoals de auteurs van dit artikel signaleren. Het probleem, zo betogen ze, is dat innovatie te vaak is gericht op het oplossen van specifieke knelpunten en problemen. Op korte termijn en op het niveau van individuele processen wordt zo wel resultaat geboekt, maar het lange-termijneffect voor het overall ecosysteem is nauwelijks geborgd. Innovatie moet daarom worden aangevlogen in samenwerking met alle betrokken partijen en toewerken naar een gemeenschappelijk gedragen effect. Hoe dat in zijn werk kan gaan, lees je in dit artikel.