Rapporten

Digitale informatieuitwisseling is sleutel tot succes bij toezicht en handhaving

Naast de politie komen er steeds meer toezichthouders en handhavers zoals BOA’s en particuliere beveiligers. Deze (nieuwe) handhavers moeten beter worden ondersteund met goede informatie, altijd en overal. Digitale dienstverlening maakt informatiedeling toegankelijker. Er zijn wel duidelijke richtlijnen nodig voor informatie-uitwisseling.

Een programmatische netwerkaanpak binnen het veiligheidsdomein

Maar liefst 18% van de Nederlanders heeft weinig vertrouwen in de samenwerking tussen het Rijk, de gemeenten en het bedrijfsleven bij onveilige situaties, 55% is daarover neutraal. Netwerksamenwerking is essentieel voor een effectief veiligheidsdomein. Het realiseren van deze effectiviteit vraagt om een programmatisch aanpak in zes stappen, gericht op effect en gezamenlijkheid.