Rapporten

Digitale veiligheid begint op school

Cyberdreiging en kwetsbaarheden groeien in het onderwijs als gevolg van toenemende digitalisering. Bestuurders en leraren beschikken helaas over onvoldoende kennis van cybersecurity. De leerlingen zijn vaak early adopters van digitale ontwikkelingen en hebben sturing nodig hoe ze verstandig en veilig om kunnen gaan met digitale middelen. Samenwerking tussen school en ketenpartijen is, door de sterke wederzijdse afhankelijkheid, noodzakelijk om op te kunnen boksen tegen de cyberdreigingen en om voldoende bewustzijn te creëren over de risico’s. Hoe? Dat leggen de auteurs uit in dit artikel.

De veilige ‘digitale samenleving’ bestaat niet

In onze samenleving is de overheid ook verantwoordelijk voor digitale veiligheid. De overheid worstelt met haar rol om die te waarborgen. Cybersecurity moet een integraal onderdeel zijn van het streven naar een veilige samenleving.