Rapporten

Mind the Gap!

ICT wordt steeds complexer en dringt steeds verder door in onze samenleving. De invloed ervan op onze veiligheid - cyber security – groeit navenant. Dat gaat goed, zolang onze digitale weerbaarheid gelijke tred weet te houden met de digitale dreigingen. Wat blijkt echter: die weerbaarheid blijft achter. Dit artikel gaat in op een cruciale vraag: welke mogelijkheden heeft de samenleving om de groeiende gap tussen dreiging en weerbaarheid het hoofd te bieden? Volgens de auteurs moet het onderwerp cybersecurity een vaste plek krijgen op de agenda in elke board room. Daar moet voldoende kennis worden vergaard en daar moet het begrip ontstaan dat digitale veiligheid bij elke innovatie vanaf de beginstadia een cruciale overweging moet zijn. Security by design, kortom. Zo krijgen burgers en bedrijven producten die in grotere mate inherent veilig zijn. Is daarmee de gap gedicht? Nee. Maar het is een noodzakelijk begin.