Rapporten

Hoe grote gemeentes slim kunnen bijdragen aan een veiliger Nederland

Bij het voorkomen van criminaliteit is vroeg signaleren van groot belang. Door verbanden te leggen tussen gebeurtenissen en betrokken personen, kun je tijdig ingrijpen en zwaardere vergrijpen voor zijn. Dat kun je echter alleen als je over goede informatie beschikt. Dat laatste is problematisch. De registratie van vergrijpen is versnipperd; betrokken instanties houden er hun eigen manieren van registreren op na en informatie wordt vaak niet gedeeld. Met de decentralisatie van handhavingstaken naar gemeentes is dat er niet beter op geworden. We moeten dus toe naar een situatie waarin informatie tussen instanties beter wordt gedeeld, volgens gezamenlijk vastgestelde standaarden. Die informatie moet centraal worden vastgelegd, op nationaal niveau. Bij de koppeling van personen en gebeurtenissen kan gebruik worden gemaakt van AI en andere moderne technologie. Daarbij rijst nog een kwestie: hoe doe je dat, zonder de privacy- en veiligheidswetgeving te overtreden? Die is de laatste jaren – terecht overigens! – aangescherpt. De auteurs bespreken in dit artikel hoe je in deze context werk kan maken van betere vastlegging en deling van veiligheidsinformatie – met behoud van privacy.

Van cybersheriff tot regionale kunstmatige intelligentie

Digitalisering is een motor van economische groei, maar ook een bron van bedreigingen. Geen wonder dat digitale weerbaarheid hoog op de agenda staat. Pas als we ons tegen de bedreigingen weten te wapenen, kunnen we de kansen van digitalisering echt benutten. Volgens de auteur van dit artikel kan die weerbaarheid niet van bovenaf worden georganiseerd. Hij bepleit een decentrale aanpak; decentralisatie van de autoriteit om invulling te geven aan digitale weerbaarheid. En niet zo maar decentralisatie naar een lagere overheid. De autoriteit moet bij de burger komen te liggen. Zodat deze in staat wordt gesteld om zijn eigen digitale weerbaarheid, die van anderen en die van de maatschappij als geheel te helpen vorm te geven. Hoe geef je die decentrale digitale weerbaarheid dan vorm? Het toverwoord is ‘burgerparticipatie’. De auteur geeft drie concrete suggesties voor hoe dat zou kunnen. Het resultaat, in alle gevallen: door onze digitale weerbaarheid decentraal te organiseren, bij de burger, versterken we uiteindelijk de hele keten.