Rapporten

Alerteringsinitiatieven in concurrentie voor aandacht van de burger

Binnen het veiligheidsdomein komen steeds meer initiatieven die burgers alerteren. Zo ontstaat concurrentie om de aandacht van de burger met negatieve effecten van teveel geactiveerde burgers. Er is behoefte aan een proportionele inzet. De overheid dient regie te nemen in de afstemming tussen de initiatieven vanuit één gemeenschappelijke visie.