Rapporten

Fysieke en digitale beveiliging: niet langer aparte werelden!

Fysieke en digitale beveiliging worden tot op de dag van vandaag beschouwd als twee onafhankelijke domein. Criminelen maken dat onderscheid niet meer. Integendeel. Ze maken dankbaar gebruik van de kwetsbaarheden en blinde vlekken die zijn ontstaan doordat het ene domein zich geen rekenschap geeft van het andere. We zien dan ook vaak dat gecombineerde aanvallen worden uitgevoerd op beide domeinen, of de zwakste schakel wordt aangevallen om het geheel te saboteren. Organisaties lopen hierdoor grote beveiligingsrisico’s. Het is daarom van essentieel belang om een holistische, geïntegreerde beveiligingsaanpak te kiezen. In dit artikel lees je hoe dat er in de praktijk uit kan zien.