Rapporten

Vertrouwen in artificial intelligence voor het veiligheidsdomein begint met experimenteren

Artificial Intelligence is here to stay. En dat is mooi, want AI kan van grote toegevoegde waarde zijn voor het veiligheidsdomein. We zullen ook wel moeten trouwens, want de innovatieve crimineel maakt zeker gebruik van AI en dan waarschijnlijk op een wat minder frisse manier. Daarvoor moeten we de ogen niet sluiten. AI kan, als het onzorgvuldig of met verkeerde intenties wordt toegepast, grote schade aanrichten. Iedereen kan zich bijvoorbeeld wat voorstellen bij het Big Brother-angstbeeld. En dan bestaat er ook zoiets als automation bias, waarbij een AI-systeem verkeerde keuzes maakt omdat niet genoeg werk is gemaakt van de training – machine learning – of onzuivere en/of onvoldoende data is toegepast. En ook als dat allemaal in orde is, zijn we er nog niet. De auteur breekt in dit artikel een lans voor het – behoedzame - experiment. Dat moeten we, bij de zoektocht naar de beste toepassing van AI, niet uit de weg gaan