Rapporten

De moraal van het policing -verhaal

Lange tijd was de politie per definitie reactief. Want hoe zou je een misdaad of overtreding moeten voorspellen? Predictive policing, dat was iets voor sciencefiction-films als Minority Report. Inmiddels is alles anders. Nieuwe technologie stelt de politie in staat steeds proactiever te werk te gaan. Slimme camera’s en sensoren verzamelen enorme datasets aan informatie. Kunstmatige intelligentie beoordeelt deze data en koppelt gegevens van diverse databronnen aan elkaar. Zo wordt het mogelijk om overtredingen real time te detecteren, te bestraffen of zelfs te voorkomen. Het is een ontwikkeling die het potentieel heeft om onze samenleving veiliger en leefbaarder dan ooit te maken. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar noopt ook tot voorzichtigheid. Want waar ligt de grens tussen collectieve veiligheid versus individuele vrijheid? Is alles wat mogelijk is ook wenselijk? Dit artikel reikt handvatten aan om dergelijke ethische vraagstukken te kunnen beantwoorden.

Kennis en kansen van artificial intelligence in het veiligheidsdomein

Het publieke debat over AI wordt gevoerd door twee tegenpolen. Enerzijds is technologie als AI noodzakelijk om de samenleving veiliger te maken. Anderzijds heerst de angst dat AI onze vrijheid en veiligheid beperkt. De werkelijkheid is complexer. De weerzin tegen AI is deels terecht. Ze is echter ook geboren uit angst voor het onbekende. Volgens de auteurs van dit artikel is er daarom een brede maatschappelijke discussie nodig, over de rol die AI in onze samenleving moet spelen. De auteurs van dit artikel concluderen dat de toepassing van AI vooruitloopt op die discussie. Dat geldt ook voor de technologische kaders waarbinnen het moet opereren; die zijn onvoldoende ontwikkeld. Ten slotte valt er ook nog veel te verbeteren aan de skills van mensen die ermee moeten werken. Door AI op al deze fronten goed in te bedden, kunnen we straks echt profiteren van de grote voordelen – met behoud van veiligheid en maatschappelijk draagvlak.