Rapporten

Hoe Internet of Things de veiligheid binnen de vervoersector kan vergroten

Het Internet of Things (IoT) bestaat uit sensoren, gekoppeld aan objecten, die informatie en meldingen over zichzelf versturen. In dit artikel leggen de auteurs uit hoe het potentieel van IoT kan worden benut om de vervoerssector efficiënter en veiliger te maken, met name het vervoer over spoor. Waar ligt precies de winst en welke randvoorwaarden zijn nodig om de vervoerssector met IoT een nieuwe impuls te geven?