Rapporten

Safe cities: disruptieve technologieën voor een veilige samenleving

Drones, slimme camera’s, het Internet of Things: het zijn voorbeelden van technologieën die nogal wat stof doen opwaaien. Mensen maken zich zorgen over de risico’s, en de regelgever moet alle zeilen bijzetten om ze in een wettelijk kader te vatten. We noemen die ontwikkelingen daarom ook wel ‘disruptief’. Bij alle ophef zou je vergeten dat die nieuwe technologieën een grote rol kunnen spelen bij het borgen en verbeteren van de veiligheid van iedereen in ons land. Sterker nog: uit ons onderzoek blijkt dat veel burgers op zich positief tegenover die toepassing staan. Het is aan publieke en private partijen binnen het veiligheidsdomein om samen de disruptieve technologieën zo slim en verstandig mogelijk in te zetten en zo de safe city werkelijkheid te maken.