Rapporten

2018: Vertrouwen en wantrouwen in de digitale samenleving

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.
Dit jaar is het thema: “Wantrouwen en vertrouwen in de digitale samenleving.” In een tijd waarin fake news de samenleving op zijn grondvesten doet schudden, persoonsgegevens regelmatig op straat liggen en nieuwe technologieën als Internet of Things en drones potentieel grote impact hebben op onze privacy, is nauwelijks een actueler thema te bedenken.

Wie treedt op als onze digitale samenleving wordt bedreigd?

De Nederlandse burger acht de dreiging van een cyberoorlog groter dan die van een fysieke oorlog. Tegelijkertijd vinden we dat het Nederlandse legerapparaat onvoldoende is voorbereid op een cyberaanval. Daarmee is het gevoel van (on)veiligheid in een internationale context voor het eerst sinds jaren weer een belangrijke factor in ons dagelijks leven. Ook de overheid heeft in de gaten dat Nederland op dit moment tekort schiet. Zowel als het gaat om daadwerkelijke capabilities als om het vermogen tot digital displays of force. Daar waar buitenlandse mogendheden niet terugschrikken voor een stukje digitale borstklopperij, blijft het in Nederland – afgezien van een enkele casus - relatief stil. De auteur van dit artikel pleit daarom voor een aanpak op drie vlakken: digitale weerbaarheid, digital combat capabilities en digital human rights. In dit artikel leest u waarom.