Rapporten

Naar één landelijke meldkamerorganisatie door digitale ketensamenwerking

In oktober 2013 is een transitieakkoord getekend om van 22 meldkamers naar 1 landelijke meldkamerorganisatie te gaan. Deze ontwikkeling vormt een buitengewoon complexe digitale transformatie voor het veiligheidsdomein. Om de landelijke meldkamerorganisatie succesvol te ontwikkelen is een strategie nodig waarin verschillende belangen worden (h)erkend.

Hoe grote gemeentes slim kunnen bijdragen aan een veiliger Nederland

Bij het voorkomen van criminaliteit is vroeg signaleren van groot belang. Door verbanden te leggen tussen gebeurtenissen en betrokken personen, kun je tijdig ingrijpen en zwaardere vergrijpen voor zijn. Dat kun je echter alleen als je over goede informatie beschikt. Dat laatste is problematisch. De registratie van vergrijpen is versnipperd; betrokken instanties houden er hun eigen manieren van registreren op na en informatie wordt vaak niet gedeeld. Met de decentralisatie van handhavingstaken naar gemeentes is dat er niet beter op geworden. We moeten dus toe naar een situatie waarin informatie tussen instanties beter wordt gedeeld, volgens gezamenlijk vastgestelde standaarden. Die informatie moet centraal worden vastgelegd, op nationaal niveau. Bij de koppeling van personen en gebeurtenissen kan gebruik worden gemaakt van AI en andere moderne technologie. Daarbij rijst nog een kwestie: hoe doe je dat, zonder de privacy- en veiligheidswetgeving te overtreden? Die is de laatste jaren – terecht overigens! – aangescherpt. De auteurs bespreken in dit artikel hoe je in deze context werk kan maken van betere vastlegging en deling van veiligheidsinformatie – met behoud van privacy.