Rapporten

Digitale informatieuitwisseling is sleutel tot succes bij toezicht en handhaving

Naast de politie komen er steeds meer toezichthouders en handhavers zoals BOA’s en particuliere beveiligers. Deze (nieuwe) handhavers moeten beter worden ondersteund met goede informatie, altijd en overal. Digitale dienstverlening maakt informatiedeling toegankelijker. Er zijn wel duidelijke richtlijnen nodig voor informatie-uitwisseling.

Netcentrisch toezicht: het toezicht van de toekomst

Falend overheidstoezicht vraagt om een andere aanpak met aandacht voor betere informatie. Een netcentrische werkwijze en drie digitale trends maken dit mogelijk. Om incidenten of fraudevormen vroegtijdig te detecteren moet per inspectiedomein worden bepaald of en wanneer het netcentrisch toezicht toegepast kan worden.

Veerkracht bij uitval van digitale dienstverlening

Is uw organisatie in staat om te herstellen bij storingen en uitval? Want vroeg of laat krijg u ermee te maken. Om de hinder voor klanten en het eigen bedrijfsproces te minimaliseren, verschuift het accent van de veiligheidsmaatregelen van weerbaarheid naar veerkrachtig (‘resilient’) optreden.