Rapporten

Grip op data: pleidooi voor inrichting van een Digital Operating Model en uniforme dataprocessen

Samenwerking in ketens vereist betrouwbare, onbetwiste data. Een Digital Operating Model schept de randvoorwaarden om dat te kunnen realiseren. Uniforme dataprocessen resulteren in grip op het gebruik van data, van zowel interne als externe bronnen.