Rapporten

Cybersecurity als randvoorwaarde voor sterke ketens

Organisaties zijn steeds hechter met elkaar verweven. Systemen staan steeds nauwer met elkaar in contact en de onderlinge uitwisseling van data neemt toe, iets wat door de opkomst van het Internet of Things alleen maar wordt bevorderd. Het is een ontwikkeling die organisaties kwetsbaarder maakt voor ketenverstoringen: een organisatie die de eigen beveiliging goed op orde heeft kan er toch aan ten prooi vallen, juist door die steeds nauwere verwevenheid met andere organisaties. De keten is immers zo sterk als de zwakste schakel. Toch staan organisaties nauwelijks stil bij deze kwetsbaarheden, laat staan dat er goede maatregelen worden getroffen. In dit artikel wordt de noodzaak van goede cybersecurity verder toegelicht. De auteurs bieden bovendien handvatten om beveiliging over de hele keten vorm te geven.