Rapporten

Nepnieuws en desinformatie in het veiligheidsdomein

Nepnieuws is op zich niet nieuw, maar door technische ontwikkelingen is de impact ervan enorm gegroeid. Daarmee staat de betrouwbaarheid van informatie onder steeds grotere druk, met alle gevolgen van dien. Ook voor het veiligheidsdomein. Het is al meermalen gebleken dat nepnieuws kan resulteren in maatschappelijke onrust en ontwrichting. Nepnieuws kan alleen worden bestreden als burgers, bedrijven en overheid de handen ineenslaan. De overheid moet voorzien in weloverwogen regulering en – samen met de private sector – inzetten op effectieve technische maatregelen. De burger, ten slotte, heeft de zwaarste taak. Hij moet – met ondersteuning van overheid en bedrijfsleven – zo snel mogelijk volwassen worden als het gaat om online consumptie van nieuws. Want als de burger beter nep van echt weet te onderscheiden, dan is het snel gebeurd met fake news.