Rapporten

Meldkamer van de toekomst is live

Voor een omgeving waarin elke seconde telt en waarin goede informatie het verschil kan betekenen tussen leven en dood, heeft de traditionele meldkamer eigenlijk weinig effectieve tools ter beschikking. Daardoor verstrijkt vaak veel tijd tussen hulpvraag en hulpverlening. De meldkamer van de toekomst is echter volop in ontwikkeling. En we hoeven daarbij niet te wachten op innovaties. De technologie is al voorhanden. Ontwikkelingen als drones, GPS en het Internet of Things vormen een waardevolle bron van informatie. Het is al mogelijk om toegang te vragen en krijgen tot de camera van de mobiele telefoon van de melder, om de situatie ter plekke snel en goed in te kunnen schatten. Het geheim van de meldkamer van morgen ligt in een effectieve combinatie van dit soort middelen. Waarbij we natuurlijk verantwoord moeten omspringen met de verzamelde gegevens en het vertrouwen van de burger.