Rapporten

Hoe grote gemeentes slim kunnen bijdragen aan een veiliger Nederland

Bij het voorkomen van criminaliteit is vroeg signaleren van groot belang. Door verbanden te leggen tussen gebeurtenissen en betrokken personen, kun je tijdig ingrijpen en zwaardere vergrijpen voor zijn. Dat kun je echter alleen als je over goede informatie beschikt. Dat laatste is problematisch. De registratie van vergrijpen is versnipperd; betrokken instanties houden er hun eigen manieren van registreren op na en informatie wordt vaak niet gedeeld. Met de decentralisatie van handhavingstaken naar gemeentes is dat er niet beter op geworden. We moeten dus toe naar een situatie waarin informatie tussen instanties beter wordt gedeeld, volgens gezamenlijk vastgestelde standaarden. Die informatie moet centraal worden vastgelegd, op nationaal niveau. Bij de koppeling van personen en gebeurtenissen kan gebruik worden gemaakt van AI en andere moderne technologie. Daarbij rijst nog een kwestie: hoe doe je dat, zonder de privacy- en veiligheidswetgeving te overtreden? Die is de laatste jaren – terecht overigens! – aangescherpt. De auteurs bespreken in dit artikel hoe je in deze context werk kan maken van betere vastlegging en deling van veiligheidsinformatie – met behoud van privacy.

Meer misdaden oplossen met minder politiemensen

Als je meer misdaad wilt oplossen zorg je voor meer blauw op straat. Dat was altijd de voor de hand liggende oplossing bij stijgende criminaliteit. Maar wat doe je als er geen nieuwe politiemensen zijn te vinden? Wat dat is de realiteit; Nederland vergrijst, en het groeiende gat kan niet langer worden opgevuld. Het gebrek aan capaciteit speelt ons ook nu al parten. Doordat de pakkans afneemt, neemt de criminaliteit toe – en het vertrouwen van de burger juist af. Dit artikel presenteert drie manieren om de slagkracht van de politie bij afnemend aanbod van personeel toch op peil te houden: Informatiegestuurd Optreden (IGO), Snelkookpan Omgeving Politie (SOP) en Digitale Triage. IGO zet data in om het primaire proces beter te laten verlopen; de organisatie kan dan onder meer sneller reageren en beter sturen op resultaten. De SOP is erop gericht de politie beter te laten samenwerken, met kleine teams en ondersteuning van analisten en ontwikkelaars. Digitale triage, ten slotte, helpt de politie kwesties te prioriteren en digitale middelen in te zetten bij de afhandeling. De politie kan zich zo beter richten op de meest urgente zaken en alle vragen worden toch adequaat afgehandeld. Op deze manier ontstaat een efficiëntere, effectievere politiemacht die in staat is meer misdaden op te lossen, met minder mensen.