Rapporten

Wie treedt op als onze digitale samenleving wordt bedreigd?

De Nederlandse burger acht de dreiging van een cyberoorlog groter dan die van een fysieke oorlog. Tegelijkertijd vinden we dat het Nederlandse legerapparaat onvoldoende is voorbereid op een cyberaanval. Daarmee is het gevoel van (on)veiligheid in een internationale context voor het eerst sinds jaren weer een belangrijke factor in ons dagelijks leven. Ook de overheid heeft in de gaten dat Nederland op dit moment tekort schiet. Zowel als het gaat om daadwerkelijke capabilities als om het vermogen tot digital displays of force. Daar waar buitenlandse mogendheden niet terugschrikken voor een stukje digitale borstklopperij, blijft het in Nederland – afgezien van een enkele casus - relatief stil. De auteur van dit artikel pleit daarom voor een aanpak op drie vlakken: digitale weerbaarheid, digital combat capabilities en digital human rights. In dit artikel leest u waarom.