Rapporten

Cybersecurity en het MKB: de praktijk

Het MKB vertegenwoordigt 90% van de bedrijvigheid in Nederland. De sector digitaliseert in hoog tempo, sneller dan elke andere sector. Cybersecurity is daarom van wezenlijk – en toenemend – belang. Ondertussen blijkt uit onderzoek dat het MKB ten opzichte van grotere bedrijven relatief weinig maatregelen treft op dit front. De door Capgemini en Interpolis in het leven geroepen CyberPreventieDienst bevestigt dit: het beleid is over het algemeen voor verbetering vatbaar. De CyberPreventieDienst licht ondernemingen door op 8 verschillende kerngebieden. In dit artikel zetten de auteurs uiteen hoe die analyse in zijn werk gaat, welke kerngebieden daarbij zijn geformuleerd en waar de voornaamste winst kan worden behaald.