Rapporten

Commandovoering in cyberconflicten

Land-, zee- en luchtdomeinen van defensieapparaten baseren hun beleid en strategie op een ‘Common Operational Picture’(COP). Daarin wordt alle essentiële informatie over bijvoorbeeld troepenbewegingen en relevante infrastructuren samengebald tot een totaaloverzicht. Die ‘pictures’ worden live gedeeld tussen commandanten in een operatiegebied, zodat beslissingen overal vanuit hetzelfde, integrale overzicht worden genomen. Een gedegen COP is, kortom, van levensbelang om een operatie goed en effectief uit te voeren. De afgelopen jaren kwam er een militair domein bij: het cyberdomein. Het ontwikkelt zich razendsnel, zowel in offensieve als in defensieve zin. Daarmee ontstaat ook behoefte aan een cyberpicture. Maar welke informatie stop je hierin? En hoe geef je dat op een militair operationeel zinvolle wijze weer? Hoe communiceer je dit plaatje met de andere commandanten? En de vervolgvraag: hoe integreer je dit cyberpicture met de pictures van land, zee en lucht? Het NATO Communications and Information Agency (NCIA) heeft in 2019 aan Capgemini gevraagd om een antwoord te formuleren op vragen als deze. In dit artikel delen de onderzoekers hun belangrijkste bevindingen.

Van cybersheriff tot regionale kunstmatige intelligentie

Digitalisering is een motor van economische groei, maar ook een bron van bedreigingen. Geen wonder dat digitale weerbaarheid hoog op de agenda staat. Pas als we ons tegen de bedreigingen weten te wapenen, kunnen we de kansen van digitalisering echt benutten. Volgens de auteur van dit artikel kan die weerbaarheid niet van bovenaf worden georganiseerd. Hij bepleit een decentrale aanpak; decentralisatie van de autoriteit om invulling te geven aan digitale weerbaarheid. En niet zo maar decentralisatie naar een lagere overheid. De autoriteit moet bij de burger komen te liggen. Zodat deze in staat wordt gesteld om zijn eigen digitale weerbaarheid, die van anderen en die van de maatschappij als geheel te helpen vorm te geven. Hoe geef je die decentrale digitale weerbaarheid dan vorm? Het toverwoord is ‘burgerparticipatie’. De auteur geeft drie concrete suggesties voor hoe dat zou kunnen. Het resultaat, in alle gevallen: door onze digitale weerbaarheid decentraal te organiseren, bij de burger, versterken we uiteindelijk de hele keten.